36 En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelven spijze.