38 En als zij met spijze verzadigd waren, lichtten zij het schip, en wierpen het koren uit in de zee.