37 Wij waren nu in het schip in alles tweehonderd zes en zeventig zielen.