54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.