4 Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord.