8 Als zij nu Lo-Ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.