35 En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de heerlijken der kudde.