5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de vrucht daarvan;