38 Zij zullen te zamen brullen als jonge leeuwen, briesen als leeuwenwelpen.