18 Mijn verkwikking is in droefenis; mijn hart is flauw in mij.