8 Want hij zegt: Zijn niet mijn vorsten al te zamen koningen?