19 En Ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal Hij u verstoren.