3 Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannische volken zal U vrezen.