1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht.