18 Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen?