23 Die de vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid.