30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen;