21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt de HEERE.