7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israel.