13 Indien gij uw hart bereid hebt, zo breid uw handen tot Hem uit.