10 Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgene het aangezicht aanneemt.