8 Zult gij Zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten?