12 Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem.