17 Hoort naarstiglijk mijn rede, en mijn aanwijzing met uw oren.