19 Wie is hij, die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik den geest geven.