22 Roep dan, en ik zal antwoorden; of ik zal spreken, en geef mij antwoord.