23 Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonden mij bekend.