21 Doe Uw hand verre van op mij, en Uw verschrikking make mij niet verbaasd.