21 Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het niet; of zij worden klein, en hij let niet op hen.