16 Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende, die het onrecht indrinkt als water?