18 Hetwelk de wijzen verkondigd hebben, en men voor hun vaderen niet verborgen heeft;