19 Denwelken alleen het land gegeven was, en door welker midden niemand vreemds doorging.