3 Bestraffende door woorden, die niet baten, en door redenen, met dewelke hij geen voordeel doet?