35 Zijn ontvangen moeite, en baren ijdelheid, en hun buik richt bedrog aan.