16 Mijn aangezicht is gans bemodderd van wenen, en over mijn oogleden is des doods schaduw.