18 O, aarde! bedek mijn bloed niet; en voor mijn geroep zij geen plaats.