17 Daar toch geen wrevel in mijn handen is, en mijn gebed zuiver is.