5 Ik zou u versterken met mijn mond, en de beweging mijner lippen zou zich inhouden.