3 Zal er een einde zijn aan de winderige woorden? Of wat stijft u, dat gij alzo antwoordt?