10 Maar toch gij allen, keert weder, en komt nu; want ik vind onder u geen wijze.