12 Den nacht verstellen zij in den dag; het licht is nabij den ondergang vanwege de duisternis.