5 Die met vleiing den vrienden wat aanzegt, ook zijner kinderen ogen zullen versmachten.