4 Want hun hart hebt Gij van kloek verstand verborgen; daarom zult Gij hen niet verhogen.