9 De strik zal hem bij de verzenen vatten; de struikrover zal hem overweldigen.