11 De beroeringen zullen hem rondom verschrikken, en hem verstrooien op zijn voeten.