17 Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd; en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil.