22 Waarom vervolgt gij mij als God, en wordt niet verzadigd van mijn vlees?