24 Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden!