8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as.