17 De stromen, rivieren, beken van honig en boter zal hij niet zien.